Sportowe Dożynki 2023 r. – zapowiedź

GMINNE DOŻYNKI – NIWISKA – 19.08.2023
Sportowe Dożynki 2023 – sobota – godz. 17.00
Organizator – Stowarzyszenie FIBER
Do sportowej rywalizacji zgłosiło się 8 sołectw.
Drużyny rywalizować będą w trzyosobowych składach + 1 rezerwowy.
W sumie odbędzie się 5 konkurencji, w których drużyny będą rywalizować jednocześnie.
Kolejność w każdej konkurencji będzie ustalana na podstawie uzyskanego czasu wykonania konkurencji.
Klasyfikację końcową ustalimy na podstawie sumę czasów ze wszystkich 5 konkurencji.