Fiberowe Gry w Domu Dziecka – 10.08.2023 r,

W czwartek 10 sierpnia członkowie Fibera przeprowadzili fiberowe gry i konkursy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Zielonej Górze.
Dla dzieci, które uczestniczyły w zajęciach było to pierwsze takie spotkanie naszymi grami i należy przyznać, z ochotą wzięły udział w ponad 10 grach jakie dla nich przygotowaliśmy.
Dzieci i Dyrekcja Ośrodka była zadowolona z naszych działań, bowiem było to dla nich nowe doświadczenie w fiberowych grach. My też przy dzieciach świetnie się bawiliśmy, dlatego obiecaliśmy ze jeszcze nie raz odwiedzimy tę placówkę aby dostarczyć dzieciom trochę rozrywki, radości i emocji a także nauczyć zdrowej rywalizacji.