Gwiazdka z Fiberem – 11. 12.2021

Gwiazdka z Fiberem to coroczne spotkanie członków Fibera podsumowujące działalność naszego stowarzyszenia. Początek spotkania to tradycyjna przemowa prezesa, który w dużym skrócie przedstawił zgromadzonym uczestnikom spotkania osiągnięcia FIBERA. a także imprezy w których członkowie brali udział lub organizowali je w 2021 roku. Otrzymaliśmy także podziękowania za dobrą i przykładną współpracę od Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego oraz od kierownictwa Klubu Seniora. Każdy uczestnik spotkania otrzymał od zarządu stowarzyszenia drobny upominek. Po oficjalnym wstępie nastąpił czas na wspólne rozmowy, i wspomnienia z imprez kończącego się kolejnego roku działalności stowarzyszenia FIBER.

Komentowanie wyłączone.