Podsumowanie działalności FIBERA – 2020

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA w 2020 roku

 

Stowarzyszenie FIBER działa od sześciu lat a dokładnie 17 sierpnia 2014 r.

Ogółem przez cały okres działalności stowarzyszenia począwszy od powstania zapisało się do stowarzyszenie FIBER 110 osób.

W 2020 roku rozpoczęliśmy 6 rok działalności.

Na początku 2020 roku było w stowarzyszeniu 67 osób. W ciągu roku przybyło 23 członków natomiast odeszło 12 osób. Obecnie stowarzyszenie liczy 78 członków. Z podziałem na płeć to jest 47 mężczyzn i 31 kobiet. W Fiberze działa 15 par małżeńskich (wzrost do 2019 roku o 6 par).

Średnia ogólna wieku członków Fibera wynosi 48 lat (u kobiet wynosi 45,2 lat a u mężczyzn 50,3 lat). Najmłodszą osobą w stowarzyszeniu jest 19 letni Łukasz a najstarszy Ignacy liczący sobie już 76 lata.

 

W 2020 roku zarząd stowarzyszenia FIBER na 11 zebraniach zarządu uchwalił i wdrożył do realizacji 43 uchwały.

Jeden raz spotykaliśmy się także na Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia FIBER, gdzie uchwaliliśmy m.in. sprawozdanie finansowe i merytoryczne.

 

W 2020 roku realizowaliśmy tylko 4 projekty w ramach kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Zadania powierzone lub dofinansowane przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim:

1.Zdrowo i Sportowo z Fiberem

Zadania dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego:

1.Eko piknik z Latawcem

Zadania w ramach projektu SPORT DLA DZIECI dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

1.Program KLUB 2020

Zadania w ramach projektu STARTUJ z FIO – Nowe początki powierzone przez LGD –

1.Pan Boberek uczy bezpieczeństwa (jako patron grupy nieformalnej)

 

Ze środków ZLOP z 1% z 2019 roku zrealizowaliśmy zadanie „Rozwój stowarzyszenia Fiber poprzez doposażenie. (tutaj należą się słowa podziękowania wszystkim tym, którzy oddali swój 1 % na nasze stowarzyszenia a w szczególności pani Tatianie.

 

W 2020 roku zorganizowaliśmy dla ogółu ludności:

– Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego w ramach akcji WOŚP – 5.01.2020 r,

– Nowogrodzki finał WOŚP – 12.01.2020r

– Zimowe Ferie z Fiberem (dwie rywalizacje sportowo-sprawnościowe dla uczestników półkolonii)

– Bal Karnawałowy z Fiberem 25.01.2020 r.

– II Rodzinny Piknik Rowerowy – 15.08.2020 r

– Integracyjne Spotkanie Biegowe – 5.09.2020 r,

– Eko piknik z Latawcem – 03.10.2020 r.

– Indywidualne Mistrzostwa tenisa stołowego naszej Gminy -29.11.2020

 

Od stycznia do marca oraz od października do listopada organizowane były dla mieszkańców naszej gminy zajęcia tenisa stołowego a w tym rozrywki Nowogrodzkiej Ligi Tenisa Stołowego. W 2020 roku rozpoczęliśmy 12 sezon tych rozgrywek jednak ze względów na zamkniecie Sali rozgrywki nie ruszyły. W sumie przez te rozgrywki od 2010 roku przewinęło się ponad 90 osób

 

Już piąty sezon działa sekcja Tenisa Stołowego, p.n. FIBER NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI. Mamy zespół w IV lidze, dwa w V lidze oraz trzy w A klasie. Sekcja tenisa stołowego liczy obecnie 21 zawodników dorosłych i 11 młodych adeptów tenisa stołowego. W całym 2020 roku rozegraliśmy w sumie ok 40 meczów w ramach wojewódzkich rozgrywek ligowych.

 

Od 2016 roku aktywnie działa i cały czas rozwija się szkółka tenisa stołowego. Prawie 20 dzieci pod czujnym okiem instruktorów Darka i Józka uczy się tenisowego rzemiosła. I co najważniejsze są już sukcesy na arenie województwa a także przy ligowych stołach.

 

Od 2018 roku działa NOWOGRODZKA GRUPA BIEGOWA FIBER, której inicjatorami byli Krzysiek i Darek. (grupa liczy już 15 osób a przewidujemy, że docelowo będzie liczyła do 20 biegaczy). Ze względów pandemicznych w tym roku członkowie grupy ograniczyli swe działania do wspólnych treningów oraz uczestnictwa w kilkunastu imprezach biegowych „on-line”.

 

W czerwcu KLUB ROWEROWY – FIBER zorganizował rajd – imprezę z okazji pierwszej rocznicy powstania. Klub skupia obecnie grupę 23 aktywnych cyklistów naszego stowarzyszenia, którymi kierują z powodzeniem Agata i Dorota. W tym roku pomimo ograniczeń zorganizowanych przez Klub była rekordowa ilość 24 rajdów rowerowych.

Imprezy Rowerowe:
– 4 Rajdy „Rowerem z Fiberem” – razem czyli osobno,
– 8 Klubowych Rajdów Rowerowych,
– 5 Rajdów „Rowerowe Przygody z Fiberem”,
– 3 Rajdy „Rowerem z Fiberem”
– 1 Rodzinny Rajd Rowerowy
– 2 Rajdy Rowerowe Polsko-Niemieckie,
– Rodzinna Rywalizacja Rowerowa
Należymy do trzech lubuskich organizacji:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Lokalna Grupa Działania – Między Odrą a Bobrem

Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

 

W 2020 roku współpracowaliśmy z:

– Urzędem Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim

– Ośrodkiem Kultury,

– nowogrodzkimi Szkołami SP1 i SP2 oraz SP w Niwiskach,

– Klubem Seniora

– Fundacją „Natura Polska”

– oraz kilkunastoma sołectwami

 

Otrzymujemy wsparcie ze strony od kilkunastu sponsorów, którzy wspierają nasze działania materialnie i finansowo a najważniejsi to: stacja Paliw BERMIX oraz firma Magnolia, firma HUBI, sklep Mięsno-wędliniarski oraz kilka osób prywatnych

 

O działalności FIBERA dowiemy się czytając relacje:

na stronie internetowej www.fibernowogrod.pl

oraz na profilu Facebooka

a także na Galerii FIBERA w której zamieszczane są fotorelacje z naszych imprez.

 

Na Facebooku działa też zamknięta grupa CZŁONKOWIE FIBERA, (tylko dla członków FIBERA)

Na początku każdego roku zarząd stowarzyszenia FIBER wydaje książkę pt. „ROK z FIBEREM, w której znajdują się relacje z działalności Fibera z danego roku.

Każdy z członków FIBERA taką książkę zawsze otrzymuje bezpłatnie. Można ją także otrzymać uczestnicząc w konkursach i różnych przedsięwzięciach organizowanych przez nasze stowarzyszenie.

 

 

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH IMPREZ FIBERA

STYCZEŃ

5.01.2020    V Noworoczny Turniej tenisa stołowego

12.01.2020    Nowogrodzki Finał WOŚP 2020

25.01.2020    Bal Karnawałowy z Fiberem

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ              

CZERWIEC             

30.06.2020    IX Walne Zebranie Członków

LIPIEC

SIERPIEŃ

15.08.2020    Rodzinny PIKNIK Rowerowy

WRZESIEŃ             

5.09.2020      Niemiecko-Polski Rajd Rowerowy

PAŹDZIERNIK                                           

3.10.2019      Eko-Piknik z Latawcem

10.10.2020    Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy

LISTOPAD              

29.11.2020   Indywidualne Mistrzostwa Nowogrodu Bobrz- kategorie seniorskie

GRUDZIEŃ

11.12.2020   Indywidualne Mistrzostwa Nowogrodu Bobrz – kategorie juniorskie.

Komentowanie wyłączone.