ROWEREM z FIBEREM śladem historii – 14.04.2019 r.

SEZON ROWEROWY  uważamy za otwarty. Pogoda idealnie dopasowała się do pierwszego rajdu ROWEREM z FIBEREM, który nasze stowarzyszenie zorganizowało w niedzielne popołudnie 14 kwietnia 2019 r. Ponad 40-osobowa grupa uczestników zebrała się o godz. 14.00 na placu przy Ośrodku Kultury by uczestniczyć w rajdzie śladami historii tajemniczego miejsca jakim są tereny po byłej fabryce amunicji. Ponieważ był to pierwszy rajd w tym sezonie trzeba było uczestnikom przedstawić warunki uczestnictwa w rajdach. Takiego wprowadzenia dokonał przez stowarzyszenia a zarazem pilot i kierownik tego rajdu Roman Mączkowski. Trasa nie była długa ale najważniejszym celem tego rajdu było odwiedzenie 10 najważniejszych obiektów, które są opisane w broszurce wydanej przez Urząd Miejski. Odwiedziliśmy takie obiekty jak: Kasyno, Silosy, Strzelnicę , Kotły, Hotelowce, Remizę, Oczyszczalnie Ścieków by zakończyć zwiedzanie przy Elektrociepłowni i Składnicy Opału.  Przy każdym punkcie znajdują się także tablice informacyjne o danym miejscu ale żeby było sprawniej na każdym postoju przy danym obiekcie stowarzyszenie Fiber skorzystało z uprzejmości Pani Doroty, która pokrótce przeczytała uczestnikom rajdu wiadomości dotyczące danego obiektu. Na zakończenie jazdy po ponad 2,5 godzinnej wycieczce skorzystaliśmy z uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 by zakończyć pierwszy rajd tradycyjnym ogniskiem, które dopełniło radość uczestników z dobrze spędzonego popołudnia. Przy ognisku prezes stowarzyszenia przedstawił uczestnikom rajdu plany stowarzyszenia dotyczące organizacji przyszłych rajdów a na koniec rozdał wszystkim rajdowiczom , broszury oraz mapy z terenów byłej Fabryki Amunicji DAG Christianstadt.

Komentowanie wyłączone.